facebook instagram linkedin

Szkolenie Total Productive Maintenance

Wprowadzenie narzędzi TPM

 • TPM - cele, założenia, korzyści
 • Klasyfikacja 16 strat w TPM
 • OEE - zapoznanie ze wskaźnikiem i sposobem jego obliczania
 • Kobetsu Kaizen - podstawa rozwiązywania problemów

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

Szkolenie Total Productive Maintenance

Akademia TPM

Total Productive Maitenance - Szkolenie

Cele:

 • Uświadomienie ról i zadań w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości pracy oraz doskonalenia procesów
 • Nabycie umiejętności definiowania strat w procesach
 • Nabycie umiejętności obliczania efektywności maszyn i procesu – wskaźnik OEE
 • Nabycie umiejętności strukturalnego doskonalenia procesu oraz analizy problemów (awarii, strat, wypadków, przestojów, itp.)
 • Zapoznanie z metodologią zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z TPM
 • Zapoznanie z filarami TPM

Program:

 • TPM – cele, założenia, korzyści
 • Role działów w kontekście działań doskonalących organizację
 • Fundamenty TPM: Filozofia zmian, 5S, Standaryzacja, Kaizen
 • Klasyfikacja strat - 16 strat w TPM
 • Obliczanie OEE – wskaźnika efektywności maszyn i procesu
 • Autonomous Maintenance - 7 etapów wdrożenia Autonomicznego Utrzymania Ruchu
 • Strukturalne rozwiązywanie problemów - Kobetsu Kaizen
 • Wdrażanie TPM w firmie

Narzędzia:

 • TPM
 • AM
 • OEE
 • Straty w kontekście TPM

Efekty:

 • Umiejętność wykorzystywania metodologii wykrywania i eliminacji problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego
 • Umiejętność pomiaru efektywności maszyn za pomocą wskaźnika OEE
 • Umiejętność tworzenia standardów i ich wizualizacja
 • Umiejętność planowania działań doskonalących procesy na bazie danych, liczb i faktów
 • Znajomość metodologii TPM

Organizacja:

 • 2 dniowe warsztaty na terenie firmy klienta
 • Warsztaty realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 12 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do Akademii

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do kontaktu.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.