facebook instagram linkedin

DMAIC

Zaawansowana metoda prowadzenia optymalizacji procesów oraz eliminacji problemów

 • Define, Measure, Analyse, Improve, Check
 • Identyfikacja problemu oraz celu (5W2H, SMART)
 • Mapowanie procesu (VSM, Swim Lane, SIPOC)
 • Statstyczna ocena procesu (Pareto, Histogram, SPC)
 • Planowanie działań doskonalących (PDCA)

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

DMAIC

DMAIC

Zaawansowana metoda prowadzenia optymalizacji procesów oraz eliminacji problemów

Cele:

 • Budowanie oraz doskonalenie kompetencji rozwiązywania problemów wg DMAIC
 • Przeszkolenie w zakresie metod rozwiązywania problemów wg DMAIC
 • Wyćwiczenie umiejętności poszukiwania przyczyn źródłowych, określania rozwiązań w sposób ustrukturyzowany i definiowania sposobu rozwiązania danego problemu

Program:

 • Diagnozowanie oraz definiowanie problemów (5W2H, SMART)
 • Efektywne zbieranie danych procesowych
 • Tworzenie map procesów (SIPOC, VSM, itd.)
 • Metody analizy danych procesowych (PARETO, korelacja, itp.)
 • Definiowanie i planowanie działań doskonalących
 • Efektywne zarządzanie zmianami – faza utrzymania wdrożenia

Narzędzia:

 • 5W2H
 • 5Why
 • Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy)
 • Mapowanie procesu
  • SIPOC
  • Swim Lane
  • VSM
 • Ocena wyników procesu
  • Analiza Pareto
  • Histogram
  • Statystyczna kontrola procesu (SPC)
 • Planowanie działań (PDCA)
 • Ocena ryzyka

Efekty:

 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób ustrukturyzowany
 • Umiejętność prowadzenia projektów doskonalących

Grupa docelowa:

 • Liderzy zespołów
 • Mistrzowie, brygadziści
 • Team Leaderzy zarządzający całymi zespołami
 • Pełnomocnicy zintegrowanych systemów zarządzania jakością
 • Dyrektorzy, kierownicy działów firm produkcyjnych i usługowych
 • Dyrektorzy, kierownicy działów: optymalizacji procesów/lean/kaizen, jakości
 • Specjaliści ds. lean, specjaliści ds. jakości
 • Inżynierowie jakości i procesu
 • Wszyscy zainteresowani doskonaleniem procesów

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.