facebook instagram linkedin

Single-Minute Exchange of Die (SMED)

Optymalizacja przezbrojenia

 • Skrócenie czasu przezbrojeń
 • Balansowanie linii
 • 4 kroki SMED
 • Standaryzacja
 • Listy kontrolne

Czas trwania: 1 dzień/ 8 godzin lekcyjnych – szkolenie
4 dni/ 32 godziny lekcyjne – szkolenie i warsztaty - do zdefiniowania z klientem w zależności od złożoności procesu przezbrojenia

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

Single-Minute Exchange of Die (SMED)

Szkolenie SMED - Single-Minute Exchange of Die

Optymalizacja przezbrojenia

Cele:

 • Zrozumienie redukcji procesu przezbrajania dzięki wnikliwej analizie przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean, tj.: diagram spaghetti, mapa procesu przezbrojenia
 • Zrozumienie różnic w czynnościach zewnętrznych i wewnętrznych
 • Zrozumienie analizy ERPU (Eliminuj, Redukuj, Połącz, Uprość)
 • Wypracowanie standardu przezbrojenia
 • Zrozumienie korzyści wynikających z redukcji czasów przezbrojenia
 • Nabycie umiejętności wyliczania korzyści z redukcji czasów przezbrojenia

Program:

 • Definicja SMED
 • Cele stosowania SMED
 • Podstawowe 4 kroki SMED
 • Symulacja SMED
 • SMED - korelowanie czynności na stanowisku pracy z procesami pomocniczymi (transport, dostawy materiałowe, czynności konserwacyjno-remontowe etc.)
 • Dokumentowanie czynności SMED
 • Zapoznanie się z czynnościami przezbrojenia na wybranym stanowisku
 • Identyfikacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych
 • Opracowanie i przedyskutowanie w zespołach nieprawidłowości występujących w przezbrojeniu
 • Ustalenie możliwych przyczyn zaistnienia nieprawidłowości
 • Wdrożenia pilotowe
 • Podsumowanie i wnioski
 • Przygotowanie list kontrolnych i standardów przezbrojeń

Efekty:

 • Wypracowanie najlepszych metod pracy podczas procesu przezbrojenia
 • Opracowanie standardów przezbrojenia
 • Przygotowanie efektywnej Road Mapy z szczegółowymi działaniami doskonalącymi proces przezbrojenia
 • Redukcja czasu przezbrojenia o 30-50%

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. 531 606 222
  tel. 512 212 389

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.