facebook instagram linkedin

Rozwój Leaderów i Managerów

Lean Management jest o ludziach, nie tylko o narzędziach, dlatego warto pomyśleć o rozwoju Leaderów i Managerów w obszarach miękkich, czyli kierowniczych, managerskich, liderskich, zarządzania ludźmi, zarządzania pracownikami, zespołami. Oferujemy Państwu zestaw szkoleń rozwijających najważniejsze kompetencje potrzebne do zarządzania ludźmi i wdrażania Lean. Począwszy od budowania zaangażowania, poprzez ustalanie zadań przez delegowanie zadań, zarządzanie zmianą, budowanie Kultury Lean do egzekwowania Planów Działań i zarządzania projektami w Kulturze Lean. Dzięki tym szkoleniom kadra managerska wie jak postępować ze swoimi pracownikami, aby osiągnąć sukces w działaniach.

Poznaj naszą ofertę Dowiedz się więcej

Rozwój Leaderów i Managerów
Budowanie zaangażowania do działań
Rola i zadania przełożonego w budowaniu motywacji pracowników
 • Czynniki motywujące i demotywujące
 • Rozmowa o zaangażowaniu
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Style kierowania
Stawianie i egzekwowanie zadań
Budowanie relacji przełożony - podwładny
 • Stawianie zadań pracownikom
 • Pochwała i zwracanie uwagi pracownikom
 • Rozmowa korygująca i ostrzegawcza
 • Przekazanie trudnych decyzji
Sztuka delegowania
Planowanie i przygotowanie pracownika do przejęcia zadania
 • Etapy delegowania
 • Plan delegowania
 • Przygotowanie do przejęcia zadania
 • Rozmowa delegująca
Skuteczny Manager (supervisor)
Budowanie zaufania i autorytetu szefa w oparciu o wartości i cele
 • 4 funkcje zarządzania
 • Cykl Deminga
 • Rozmowa planistyczna
 • Rozmowa monitorująca realizację celów
Zarządzanie zmianą
Wzmocnienie osobistej siły liderskiej do przeprowadzania osób i zespołu przez zmianę
 • Fazy zmiany
 • Kluczowe czynniki sukcesu i niepowodzenia wprowadzania zmiany
 • Kanwa zmiany i plan komunikacji zmiany
 • Zasady konstruktywnej rozmowy o obiekcjach
Dojrzała komunikacja
Zwiększenie efektywności w komunikacji
 • Model i narzędzia dojrzałej komunikacji
 • Dialog i dyskusja
 • Rozmowa nastawiona na współpracę
 • Komunikacja z osobami o różnych typach osobowości
Toyota KATA
Przywództwo i coaching w kulturze Lean
 • Przywództwo w Kulturze Lean
 • Skuteczne narzędzie uczenia nawyków
 • 4 kroki Toyota doskonalenia
 • 5 pytań Toyota coachingu
Współpraca w zespole
Doskonalenie umiejętności osiągania synergii w zespole
 • Charakterystyka efektywnego zespołu
 • Model pięciu dysfunkcji pracy zespołowej
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Role grupowe - siła różnorodności
Zarządzanie projektami w kulturze Lean
Prowadzenie efektywnych projektów Lean
 • Etapy zarządzania projektami Lean
 • Umowa zespołowa i umowa z górą
 • Harmonogramowanie projektu
 • Strategia komunikacji i rejestr ryzyka
Prowadzenie trudnych rozmów
Radzenie sobie z obiekcjami pracowników
 • Odpowiedzi na obiekcje i rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa w celu przekazania trudnej decyzji
 • Komunikat Ja i Technika 4 kroków
 • Asertywna odmowa
Oswoić stres
Zarządzanie własną energią
 • Zarządzanie własną energią
 • Praca z emocjami
 • Dbanie o energię fizyczną
 • Osiąganie asertywności
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.