facebook instagram linkedin

Skuteczny Manager (supervisor)

Budowanie zaufania i autorytetu szefa w oparciu o wartości i cele

 • 4 funkcje zarządzania
 • Cykl Deminga
 • Rozmowa planistyczna
 • Rozmowa monitorująca realizację celów

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie

Skuteczny Manager (supervisor)

Skuteczny Manager (supervisor)

Budowanie zaufania i autorytetu szefa w oparciu o wartości i cele

Cele:

 • Lepsze zrozumienie roli i zadań managerskich
 • Poznanie 4 funkcji zarządzania
 • Uświadomienie sobie jakie cechy, zachowania, przekonania, umiejętności są konieczne aby osiągać wyznaczone cele
 • Poznanie sposobów budowania zaufania i autorytetu w zespole w oparciu o wartości Firmy

Program:

 • Czym jest zarządzanie? Definicja zarządzania
 • Różnice między zarządzaniem a przywództwem
  • Lider skuteczny, lider nieskuteczny. Cechy i kompetencje skutecznego Lidera
 • Budowanie zaufania i autorytetu szefa w oparciu o wartości
  • Expose szefa
 • 4 funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola
  • Rola rutyn managerskich
 • Zarządzanie przez cele w oparciu o cykl Deminga - jako najskuteczniejszą metodą osiągania wyznaczonych celów
 • Definiowanie motywujących celów
  • Metody ustalania celów od dołu i od góry
  • Definiowanie celów SMART: wynikowych i aktywnościowych
 • Planowanie realizacji celów
  • Plan realizacji celu
  • Prowadzenie motywujących rozmów planistycznych z zespołem i pracownikami
 • Rola samokontroli
  • Arkusz samokontroli realizacji celów
 • Monitorowanie i kontrolowanie realizacji celów
  • Wskaźniki realizacji celów i system raportowania
  • Definiowanie przyczyn odchyleń od celów i wdrażanie działań zaradczych
  • Prowadzenie rozmów weryfikujących realizację celów zespołowych i indywidualnych
 • Laboratorium umiejętności. Trening prowadzenia rozmów dot. celów

Narzędzia:

 • 4 funkcje zarządzania
 • Cykl Deminga
 • Standard rozmowy planistycznej
 • Standard rozmowy monitorującej realizację celów

Efekty:

 • Świadomość roli i zadań managerskich i 4 funkcji zarządzania
 • Uzyskanie większej efektywności poprzez uświadomienie jakie cechy, zachowania, przekonania, umiejętności są konieczne aby osiągać wyznaczone cele
 • Przećwiczone narzędzia monitorowania i kontroli realizacji celów

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca
 • Kierownicy
 • Mistrzowie
 • Brygadziści
 • Team leaderzy

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.