facebook instagram linkedin

Narzędzia Lean dla produkcji

Lean Management to jedna z filozofii szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem. Do prawidłowego i skutecznego jej stosowania należy zrozumieć istotę Lean, z wykorzystaniem narzędzi jakie ma ona do zaoferowania. W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na cykl szkoleń, warsztatów, działań doradczych, które skupiają się na koncepcji szczupłego, efektywnego zarządzania.

Poznaj naszą ofertę Dowiedz się więcej

Narzędzia Lean dla produkcji
System 5S
Organizacja miejsca pracy. Własnościowe podejście do obszarów
 • Identyfikacja marnotrawstw
 • 5 etapów organizacji miejsca pracy
 • Standaryzacja 
 • Wizualizacja
 • Audyty 5S
Audyty 5S
Jak efektywnie przeprowadzać audyty?
 • Lista kontrolna
 • Kamishibai
 • Plan i program audytów
 • Spotkania audytowe
Problem Solving - Techniki rozwiązywania problemów
Efektywny sposób eliminacji problemów z procesów
 • SMART
 • 5W2H
 • 5Why
 • Diagram Ishikawy
 • Raport A3 i Raport 8D
 • Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • One Point Lesson
Kaizen Event
Optymalny sposób działania na obszarze
 • Mapa procesu (Swim Lane, SIPOC)
 • Balansowanie linii
 • Standaryzacja
 • Kamishibai
Sterowanie Produkcją
Zarządzanie zapotrzebowaniem, mocami i aktywnościami produkcyjnymi
 • Master Planning
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem
 • Zarządzanie mocami i aktywnościami produkcyjnymi
 • Just in Time
 • Teoria Ograniczeń (TOC)
Single-Minute Exchange of Die (SMED)
Optymalizacja przezbrojenia
 • Skrócenie czasu przezbrojeń
 • Balansowanie linii
 • 4 kroki SMED
 • Standaryzacja
 • Listy kontrolne
Total Productive Maintenance (TPM)
Kompleksowe zarządzanie Parkiem Maszynowym
 • 16 strat wg TPM
 • 5S
 • Standaryzacja
 • Wskaźnik OEE
 • 7 Etapów wdrożenia Autonomicznego Utrzymania Ruchu
 • Kobetsu Kaizen
Total Productive Maintenance (TPM-AM)
Autonomiczne Utrzymanie Ruchu - Autonomus Maintenance
 • Autonomus Maintenance
 • 7 kroków AM 
 • TPM
 • Planowanie wdrożenia
Total Productive Maintenance (TPM-PM)
Efektywne Utrzymanie Ruchu - Planned Maintenance
 • Planned Maintenance
 • Strategie Utrzymania Ruchu
 • Wskaźniki MTTR i MTBF
 • Metody rozwiązywania problemów
Kanban i Supermarkety
Flow Management. Zarzadzanie przepływem w organizacji
 • Kanban
 • Supermarkety
 • Push vs Pull
 • Cykl uzupełniania zapasów (RLT)
Standaryzacja pracy magazynu
Poprawa efektywności procesów logistycznych i pracy na magazynie
 • Przepływ materiałów i produktów
 • Standaryzacja pracy w magazynie
 • Doskonalenie pracy
 • Kamishibai
JIT Just In Time
Optymalizacja przepływu, praca standaryzowana
 • Tworzenie przepływów
 • Supermarkety
 • Identyfikacja marnotrawstw
 • Standaryzacja pracy
TWI Instruktarze Pracownicze
Czyli jak prowadzić efektywne stanowiskowe instruktaże pracownicze?
 • Arkusz Podziału Pracy
 • Instruowanie pracowników
 • Matryca kwalifikacji
 • Zarządzanie kompetencjami
Narzędzia Lean dla produkcji

Wywodzące się z firm produkcyjnych założenia Lean Manufacturing, zostały zmodyfikowane i przystosowane do stosowania we wszystkich organizacjach. W zależności od potrzeby, stosowane są inne narzędzia. Podstawowe zasady, do których należy eliminacja marnotrawstwa, mogą być zaimplementowane do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Oferta prowadzonych przez nas kursów jest bardzo szeroka. Szkolimy pracowników, w jaki sposób efektywnie organizować swoje stanowisko pracy jak zarządzać zapasami i logistyką, jak usprawniać procesy, jak zarządzać parkiem maszynowym, jak prowadzić efektywne instruktaże pracownicze, jak rozwiązywać problemy w sposób strukturalny czy jak implementować efektywny system sugestii. Pokazujemy, jak powinny być prawidłowo przeprowadzane audyty. Uczymy pracowników i managerów, jak zaimplementować zasady Lean Management, by ich praca była wydajniejsza i sprawniej wykonywana.

Nasze szkolenia prowadzone są w ciekawy i zachęcający do aktywności sposób. Warsztaty prowadzone są w interaktywny sposób z wykorzystaniem takich metod jak: wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne lub gry symulacyjne. Dzięki temu biorący udział w szkoleniach pracownicy zdobywają nową wiedzę na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń. Konkretne zagadnienia są omawiane w odniesieniu do prawdziwych sytuacji z funkcjonowania danej organizacji. Po zakończeniu kursów uczestnicy wyposażeni są w wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą w stanie poprawnie korzystać z narzędzi Lean Management i założeń Lean Manufacturing.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.