facebook instagram linkedin

Narzędzia Lean w biurze i usługach

Lean Management to jedna z filozofii szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem. Do prawidłowego i skutecznego jej stosowania należy zrozumieć istotę Lean, z wykorzystaniem narzędzi jakie ma ona do zaoferowania, jak również pamiętać, że organizacja to nie tylko obszary operacyjne ale też biura. W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na cykl szkoleń, warsztatów, działań doradczych, które skupiają się na koncepcji szczupłego, efektywnego zarządzania również w obszarach administracyjnych.

Poznaj naszą ofertę Dowiedz się więcej

Narzędzia Lean w biurze i usługach
Lean Office Safari
Wizyta online w Lean Service Institute - Niemcy, Frierdrichsdorf
 • 5S w biurze
 • Visual management
 • Digitalizacja miejsca pracy
 • Standaryzacja procesu pracy
 • Office Floor Management
 • GEMBA WALK
Standaryzacja pracy w biurach i usługach
Organizacja i optymalizacja miejsca pracy
 • Identyfikacja marnotrawstw
 • System 5S
 • Standaryzacja
 • Wizualizacja
Symulacja Lean Management
Planowanie i wdrażanie zmian w procesach. Laboratorium procesowe.
 • Identyfikacja marnotrawtsw
 • System 5S
 • Yamazumi
 • Standaryzacja
 • Wizualizacja
 • Karta pracy standaryzowanej
Mapowanie procesów administracyjnych
Procesowość, mapowanie i optymalizacja procesów
 • Rodzaje marnotrawstwa i strat w procesie
 • GEMBA WALK
 • Mapowanie procesów
 • MAKIGAMI, SIPOC, VSM, BPMN
 • Sposoby rozwiązywania problemów i doskonalenia procesów PDCA
Modelowanie procesów biznesowych (BPMN 2.0)
Usprawnienie działania organizacji przy wykorzystaniu zaawansowanych technik modelowania procesów
 • Mapowanie procesów biznesowych
 • Techniki opisywania procesów
 • BPMN
 • Warp Paper
Problem Solving - Techniki rozwiązywania problemów
Szkolenie przeznaczone dla obszarów biurowych i usługowych
 • 5W2H
 • 5Why
 • Diagram Ishikawy
 • Matryca oceny pomysłów
 • Raport 8D i Raport A3
Lean w pracy Handlowca
Optymalizacja pracy w dziale Sprzedaży
 • Eliminacja marnotrawstwa
 • Standaryzacja procesów
 • Organizacja miejsca pracy
 • Określenie wskaźników
Lean w Dziale Zakupów
Eliminacja marnotrawstwa i rola standaryzacji w Dziale Zakupów
 • Strumień wartości w zakupach
 • Standaryzacja i KPI
 • Total Cost Ownership
 • Automatyzacja procesu zakupowego
Narzędzia skutecznego Planisty
Eliminacji marnotrawstwa i rola standaryzacji w Dziale Planowania
 • Narzędzia planistyczne
 • Symulacja procesu planistycznego
 • Lean i Systemy jakości w planowaniu
 • Optymalizacja procesu planowania
DMAIC
Zaawansowana metoda prowadzenia optymalizacji procesów oraz eliminacji problemów
 • Define, Measure, Analyse, Improve, Check
 • Identyfikacja problemu oraz celu (5W2H, SMART)
 • Mapowanie procesu (VSM, Swim Lane, SIPOC)
 • Statstyczna ocena procesu (Pareto, Histogram, SPC)
 • Planowanie działań doskonalących (PDCA)
Narzędzia Lean w biurze i usługach

Wywodzące się z firm produkcyjnych założenia Lean Manufacturing, zostały zmodyfikowane i przystosowane do stosowania we wszystkich organizacjach oraz obszarach. W zależności od potrzeby, stosowane są inne narzędzia. Podstawowe zasady, do których należy eliminacja marnotrawstwa, mogą być zaimplementowane do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Oferta prowadzonych przez nas kursów jest bardzo szeroka. Szkolimy pracowników, w jaki sposób efektywnie organizować swoje stanowisko pracy jak zarządzać zapasami i logistyką, jak usprawniać procesy, jak zarządzać parkiem maszynowym, jak prowadzić efektywne instruktaże pracownicze, jak rozwiązywać problemy w sposób strukturalny czy jak implementować efektywny system sugestii. Pokazujemy, jak powinny być prawidłowo przeprowadzane audyty. Uczymy pracowników i managerów, jak zaimplementować zasady Lean Management, by ich praca była wydajniejsza i sprawniej wykonywana.

Nasze szkolenia prowadzone są w ciekawy i zachęcający do aktywności sposób. Warsztaty prowadzone są w interaktywny sposób z wykorzystaniem takich metod jak: wykłady, ćwiczenia, prezentacje multimedialne lub gry symulacyjne. Dzięki temu biorący udział w szkoleniach pracownicy zdobywają nową wiedzę na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń. Konkretne zagadnienia są omawiane w odniesieniu do prawdziwych sytuacji z funkcjonowania danej organizacji. Po zakończeniu kursów uczestnicy wyposażeni są w wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą w stanie poprawnie korzystać z narzędzi Lean Management i założeń Lean Manufacturing.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.