facebook instagram linkedin

Problem Solving - Techniki rozwiązywania problemów

Efektywny sposób eliminacji problemów z procesów

 • SMART
 • 5W2H
 • 5Why
 • Diagram Ishikawy
 • Raport A3 i Raport 8D
 • Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • One Point Lesson

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

Problem Solving - Techniki rozwiązywania problemów

Szkolenie Problem Solving - Techniki rozwiązywania problemów

Efektywny sposób eliminacji problemów z procesów

Cele:

 • Budowanie oraz doskonalenie kompetencji rozwiązywania problemów
 • Przeszkolenie w zakresie metod rozwiązywania problemów
 • Wyćwiczenie umiejętności poszukiwania przyczyn źródłowych, określania rozwiązań w sposób ustrukturyzowany i definiowania sposobu rozwiązania danego problemu

Program:

 • Diagnozowanie oraz definiowanie problemów (5W2H, SMART)
 • Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemów
 • Trening umiejętności stosowania wybranych technik rozwiązywania problemów jak: Diagram Ishikawy, 5Why?, Matryca priorytetów
 • Warsztaty – Rozwiązywanie problemów / znalezienie źródła / przyczyny problemu i określenie Action Plan do rozwiązania danego problemu (raport A3)
 • Tablice godzinowe - Analiza Pareto oraz badanie trendu strat
 • OPL - One Point Lesson, czyli lekcja jednopunktowa
 • Warunki skutecznego rozwiązywania problemów

Narzędzia:

 • SMART
 • 5W2H
 • 5Why?
 • Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy)
 • Matryca priorytetów
 • Raport A3 i Raport 8D
 • One Point Lesson
 • PDCA

Efekty:

 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób ustrukturyzowany
 • Umiejętność stosowania wybranych metod rozwiązywania problemów
 • Znajomość warunków jakie trzeba uzyskać, aby rozwiązać problem właściwie

Grupa docelowa:

 • Liderzy zespołów
 • Mistrzowie, brygadziści
 • Team Leaderzy zarządzający całymi zespołami
 • Pełnomocnicy zintegrowanych systemów zarządzania jakością
 • Dyrektorzy, kierownicy działów firm produkcyjnych i usługowych
 • Dyrektorzy, kierownicy działów: optymalizacji procesów/lean/kaizen, jakości
 • Specjaliści ds. lean, specjaliści ds. jakości
 • Inżynierowie jakości i procesu
 • Wszyscy zainteresowani Problem Solving

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.