facebook instagram linkedin

Fundamenty Lean Management

Budowanie właściwe standardów i eliminacja marnotrawstwa w procesach

 • Identyfikacja marnotrawstw
 • System 5S
 • Standaryzacja
 • Wizualizacja
 • Audyt 5S

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

Fundamenty Lean Management

Fundamenty Lean Management

Czyli jak budować właściwe standardy i eliminować marnotrawstwo w procesach

Cele:

 • Zbudowanie świadomości potrzeby eliminacji marnotrawstwa w organizacji w szczególności ze swojego obszaru
 • Zrozumienie istoty marnotrawstwa i jego wpływu na efektywność procesów biznesowych
 • Zapoznanie z narzędziami organizacji miejsca pracy – 5S, Muda, Mura, Muri
 • Przygotowanie do wdrożenia 5S w swoim obszarze
 • Przećwiczenie standaryzacji i wizualizacji jako podstawowych narzędzi wspierających eliminację marnotrawstwa w organizacji

Program:

 • Zasady współpracy, wprowadzenie, oczekiwania, wprowadzenie do Lean Management, Kaizen, wartość dodana
 • 7 rodzajów marnotrawstwa w procesach - wprowadzenie i ćwiczenia w diagnozowaniu rodzajów strat na podanych przykładach z różnych organizacji
 • Identyfikacja marnotrawstwa w Państwa organizacji, diagnoza strat i przyporządkowanie do odpowiednich kategorii na podstawie Muda Walk
 • Liczby, dane, fakty - omówienie wyników obserwacji poczynionych podczas Gemba Walk, straty/potencjalne korzyści z eliminacji marnotrawstwa – ćwiczenia w wyliczaniu strat, plan eliminacji marnotrawstwa
 • Wprowadzenie do 5S jako metody organizacji miejsca pracy i eliminacji marnotrawstwa, I runda symulacji „Kawiarenka”
 • Wprowadzenie udoskonaleń, II runda symulacji „Kawiarenka”, standaryzacja w miejscu pracy, przykłady standardów
 • Standaryzacja i wizualizacja - ćwiczenia w opracowaniu wizualnych standardów na podstawie standardów potrzebnych do symulacji „Kawiarenka”, przykładowe standardy
 • Runda III symulacji „Kawiarenka”, jak realizować ciągłe doskonalenie czyli 5-te S? 5S, jak je wprowadzać?
 • Utrzymanie 5S, wprowadzenie do audytów
 • Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Narzędzia:

 • 7 rodzajów marnotrawstwa
 • System 5S
 • Standaryzacja
 • Wizualizacja
 • Audyt 5S

Efekty:

 • Zbudowana listy marnotrawstw na obszarach uczestników3
 • Stworzone przykładowe standardy dla wybranych czynności
 • Stworzony Plan Poprawy Obszaru (Daily Action Plan)

Grupa docelowa:

 • Liderzy zespołów
 • Mistrzowie, brygadziści
 • Team Leaderzy zarządzający całymi zespołami
 • Pełnomocnicy zintegrowanych systemów zarządzania jakością
 • Dyrektorzy, kierownicy działów firm produkcyjnych i usługowych
 • Dyrektorzy, kierownicy działów: optymalizacji procesów/lean/kaizen, jakości
 • Specjaliści ds. lean, specjaliści ds. jakości
 • Inżynierowie jakości i procesu
 • Właściciele firm
 • Wszyscy zainteresowani fundamentami Lean Management

Organizacja:

 • 2 dniowe warsztaty na terenie firmy Klienta
 • Warsztaty realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 12 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do Akademii
 • W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.