facebook instagram linkedin

Stawianie i egzekwowanie zadań

Budowanie relacji przełożony - podwładny

 • Stawianie zadań pracownikom
 • Pochwała i zwracanie uwagi pracownikom
 • Rozmowa korygująca i ostrzegawcza
 • Przekazanie trudnych decyzji

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie

Stawianie i egzekwowanie zadań

Stawianie zadań i egzekwowanie zadań

Budowanie relacji przełożony-podwładny

Cele:

 • Poznanie modelu zarzadzania zapewniającego konsekwencję menedżera w egzekwowaniu zlecanych zadań
 • Trening motywującego zlecania zadań
 • Doskonalenie umiejętności egzekwowania zadania

Program:

 • Model zarządzania ludźmi i zadaniami
 • Skuteczne stawianie zadań
  • Zadania a cele
  • Standard rozmowy zlecającej wykonanie zadania
  • Co w rozmowie z pracownikiem zwiększa motywację do przyjęcia nowego zadania?
  • Jak sprawdzać zrozumienie i motywację pracownika do przyjęcia zadania?
  • Jak sobie radzić z obiekcjami pracownika: nie mam czasu, nie potrafię, to nie ma sensu, dlaczego ja?
 • Udzielanie feedbacku po wykonaniu zadania
  • Odwaga do udzielania feedbacku i reakcje pracowników na feedback
  • Różnica między opisem a oceną zachowania
  • Metoda FUKO
 • Zasady udzielana pochwały i zwracania uwagi
  • kiedy? za co? jak?
 • Prowadzenie rozmowy korygującej
  • Cel rozmowy korygującej
  • Postawa menedżera w rozmowie korygującej
  • Model rozmowy korygującej
  • Diagnoza przyczyn utrudniających pracownikowi wykonanie zadania zgodnie z ustaleniami
  • Planowanie działań rozwiązujących występowanie problemów w realizacji zadania
  • Rafy w rozmowie korygującej
 • Rozmowa ostrzegawcza
  • Co to jest rozmowa ostrzegawcza?
  • Kiedy przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą?
  • Jak przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą?
  • Kłopotliwe reakcje - jak sobie z nimi radzić?
  • Rodzaje kar i sankcji
 • Przekazanie trudnych decyzji - egzekwowanie sankcji
  • Przekazywanie trudnej decyzji
  • Zasady przekazywania trudnej decyzji
  • Przekazywanie trudnych decyzji – struktura rozmowy
 • Laboratorium umiejętności - trening prowadzenia rozmów

Narzędzia:

 • Model stawiania zadania
 • Model pochwały i zwracania uwagi
 • Model rozmowy korygującej
 • Struktura rozmowy ostrzegawczej
 • Struktura przekazania decyzji

Efekty:

 • Świadomość roli i zadań skutecznego Lidera i Managera
 • Przećwiczone narzędzia motywującego zlecania zadań
 • Przećwiczony sposób egzekwowania zadań
 • Uzyskanie większej skuteczności w zarządzaniu dzięki właściwemu stosowaniu narzędzi stawiania i egzekwowania zadań

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca
 • Kierownicy
 • Mistrzowie
 • Brygadziści
 • Team leaderzy

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.