facebook instagram linkedin

Total Productive Maintenance (TPM-AM)

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu - Autonomus Maintenance

 • Autonomus Maintenance
 • 7 kroków AM 
 • TPM
 • Planowanie wdrożenia

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

Total Productive Maintenance (TPM-AM)

Szkolenie TPM-AM - Total Productive Maintenance

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu - Autonomus Maintenance

Cele:

 • Zrozumienie roli UR i produkcji w zakresie obsługi i utrzymania maszyn
 • Zapoznanie z 7 krokami AM
 • Przećwiczenie kroków 1-3 w zakresie AM
 • Zaplanowanie strategii wdrożenia AM w przedsiębiorstwie
 • Zapoznanie z audytem TPM/AM

Program:

 • AM jako filar TPM – relacje
 • Przegląd 7 kroków AM
 • Wprowadzenie do podejścia (pojęcia) – Autonomous Management – Autonomiczne Zarządzanie
 • Ćwiczenie wdrożenia kroków 1-3
 • Planowanie wdrożenia AM w organizacji
 • Skuteczny audyt kroków AM

Efekty:

 • Umiejętność planowania wdrożenia AM w organizacji
 • Umiejętność tworzenia i nadzorowania standardów TPM_AM
 • Umiejętność diagnozowania statusu wdrożenia i potencjału AM w organizacji

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. 531 606 222
  tel. 512 212 389

Zapraszamy do udziału.

 


 

Szkolenie z zakresu zarządzania parkiem maszynowym (TPM - Total Performance Maintenance) jest szansą dla firm, dla których dostępność maszyn jest kluczowa. Jeden z filarów TPM - Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (AM) stwarza imponującą szansę na poszerzenie kompetencji operatorów, którzy na co dzień obsługują maszyny i znają je najlepiej. Warsztaty dają szansę na poznanie narzędzi, które wprowadzone w organizacji zwiększają stabilność procesów produkcyjnych, wydłużają okres eksploatacji, obniżają koszty utrzymania maszyn i urządzeń a tym samym są podstawą zwiększenia możliwości produkcyjnych.

TPM polega na ścisłej współpracy operatorów produkcji i utrzymania ruchu, którzy realizują właściwą, bieżącą konserwację maszyn i urządzeń (operatorzy) i planową konserwację (Utrzymanie Ruchu), po to aby zapobiegać awariom, stratom wynikającym z przygotowania urządzeń do pracy, nastawieniom i przezbrojeniom, pracy maszyn na zwolnionych obrotach, mikroprzestojom i bezczynności maszyn. Właściwe wyliczenie wskaźnika efektywności maszyn (OEE - Overall Equipment Effectiveness) jest podstawą określenia możliwości produkcyjnych Parku Maszynowego. Znajomość tego wskaźnika jest podstawą doskonalenia (określenia celu i możliwości).

Oferowane przez nas szkolenie TPM obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia gwarantują nie tylko poszerzenie wiedzy jak na przykład zapoznanie z 7 krokami Autonomous Maintenance, ale także stwarzają doskonałą sposobność do przyswojenia i doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie TPM jak obliczanie wskaźnika OEE czy strukturalnego rozwiązywania problemów a także zapoznać się z przykładowym planem wdrożenia AM w organizacji, czyli uczestnicy wypracowują strategię wdrożenia Autonomous Maintenance, która ma wpływ na budowanie i rozwijanie relacji biznesowych. W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczą prowadzenie audytów poszczególnych kroków AM.

Szkolenia TPM oferują szerokie spektrum ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Kurs wzbogacony jest atrakcyjnymi materiałami audiowizualnymi, które ułatwiają utrwalenie nabytych kompetencji. Dodatkowym walorem kursu są autentyczne studia przypadków oraz inspirujący panel dyskusyjny.

Finalne efekty szkolenia są wszechstronne i łatwe do zastosowania w zawodowej rzeczywistości. Kursant umie nie tylko zaplanować implementację AM w przedsiębiorstwie, ale także kreować i monitorować standardy Autonomous Maintenance. Ponadto, uczestnik szkolenia, dzięki pracy nad audytem, jest w stanie, po powrocie do swojej organizacji, wyliczyć wskaźnik OEE oraz obiektywnie ocenić status wdrożenia AM w przedsiębiorstwie a także zaplanować strategię wdrożenia TPM w firmie.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.