facebook instagram linkedin

Zarządzanie Jakością

Nadzór, planowanie i zarządzanie jakością w organizacjach stanowi jeden z kluczowych obszarów, który ma znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania procesów, ich doskonalenie i rozwój. Na wszystkich tych poziomach wykorzystywane są często narzędzia wspólne z metodologią Lean Management, dzięki czemu efekty z prac nad poprawą funkcjonowania procesów przynoszą jeszcze większe efekty.

Poznaj naszą ofertę Dowiedz się więcej

Zarządzanie Jakością
Kwalifikacja dostawców
Ocena dostawcy pod kątem specyficznych wymagań jakościowych klienta
 • Analiza ryzyka
 • Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad
 • Ocena dostawców
 • Ocena wykonalności technicznej
 • Analiza kosztów
Advanced Product Quality Planning (APQP)
Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu
 • Planowanie uruchomienia nowego projektu
 • Analiza PFMEA
 • Budowanie planów kontroli
 • Ocena ryzyka i opłacalności w projekcie
 • Lista materiałowa (BOM)
Production Part Approval Process (PPAP)
Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej
 • Kwalifikacja procesu i produktu
 • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu
 • Specyficzne wymagania klienta
 • Zatwierdzenie wyrobu do produkcji seryjnej
Jakość w produkcji seryjnej
Jak zapewnić właściwy poziom jakości procesu i wyrobu?
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Analiza ryzyka w procesie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Doskonalenie procesów
Zarządzanie reklamacjami
Analiza i raportowanie reklamacji
 • Komunikacja z klientem
 • Analiza reklamacji
 • Planowanie działań
 • Leassons Learned
Problem Solving - Techniki rozwiązywania problemów
Efektywna identyfikacja, analiza i eliminacja problemów
 • 5Why?
 • 5W2H
 • Diagram Ishikawy
 • Matryca oceny pomysłów
 • Raport 8D i Raport A3
DMAIC
Zaawansowana metoda prowadzenia optymalizacji procesów oraz eliminacji problemów
 • Define, Measure, Analyse, Improve, Check
 • Identyfikacja problemu oraz celu (5W2H, SMART)
 • Mapowanie procesu (VSM, Swim Lane, SIPOC)
 • Statystyczna ocena procesu (Pareto, Histogram, SPC)
 • Planowanie działań doskonalących (PDCA)
Zarządzanie Jakością

Zarządzanie jakością w wielu organizacjach stanowi nieodłączny element funkcjonowania procesów w wielu dzisiejszych organizacjach. Umiejętne wykorzystanie metod, narzędzi bądź technik z zakresu zarządzania jakością, pozwala zapewnić odpowiedni poziom wyrobów zgodny z oczekiwaniami klientów, już na wczesnych etapach planowania procesów. Podstawą do osiągnięcia sukcesu, zminimalizowania strat oraz poprawy wydajności, jest zarówno właściwe przeniesienie specyficznych wymagań klientów na poziom organizacji, odpowiednie zaplanowanie funkcjonowania procesów oraz ich kontrolę w całym cyklu życia produktu. Efektem końcowym będzie zarówno zadowolenie klienta jak również poprawa wyników osiąganych przez samą organizację.

Szkolenia z zarządzania jakością to jeden z kluczy do osiągnięcia sukcesu przez organizację

Pomimo faktu iż maszyny, roboty czy automaty, na coraz to większą skalę zastępują pracę człowieka, poprawiając wydajność i dokładność wykonania prac, to bez zrozumienia wymagań klienta i przeniesienia ich na funkcjonujące wewnątrz organizacji procesy spełnienie rosnących oczekiwań i zwiększenie konkurencyjności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów było by praktycznie niemożliwe. Z tego względu tak bardzo istotne jest odpowiednie zaplanowanie jak procesy powinny funkcjonować oraz potwierdzenie, że organizacja jest w stanie wypełnić stawiane przed nią założenia. Dzięki odpowiedniemu wyborowi i ocenie dostawców jak i kontroli jakości w funkcjonujących procesach organizacja jest w stanie zarówno dobrać niezbędne komponenty i narzędzia jak również kontrolować przebieg procesu w celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości. Ale jeśli nawet najlepiej  zaprogramowane procesy nas zawiodą, co w konsekwencji będzie skutkowało reklamacją, to dzięki posiadanym umiejętnością w zarządzaniu reklamacjami organizacja będzie w stanie skutecznie wyeliminować powstałe problemy oraz wzmocnić funkcjonujące procesy poprzez prowadzenie działań w ramach ciągłego ich doskonalenia. 

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.