facebook instagram linkedin

Hoshin Kanri

Budowanie strategii organizacji i kaskadowanie celów

 • Budowanie strategii
 • Kaskadowanie celów
 • X-Matrix
 • Macro Plan
 • Control Tower

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri

Budowanie strategii organizacji i kaskadowanie celów

Cele:

 • Zrozumienie znaczenia misji i wizji w organizacji
 • Zrozumienie sposobu budowania modeli biznesowych wg Osterwaldera
 • Nabycie umiejętności budowania celów strategicznych organizacji
 • Nabycie umiejętności budowania celów procesowych
 • Nabycie umiejętności kaskadowania celów procesowych

Program:

 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Budowanie modeli biznesowych wg Osterwaldera
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych

Narzędzia:

 • X-Matrix
 • Macro Plan
 • Control Tower

Efekty:

 • Umiejętność budowania misji i wizji w oparciu o zasady
 • Tworzenie modelu biznesowego wg Osterwaldera
 • Umiejętność kaskadyzacji celów na bazie X matrix

Grupa docelowa:

 • Kadra kierownicza
 • Przełożeni wszystkich działów

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. 531 606 222.

Zapraszamy do udziału.

 


 

Zarządzanie przez cele w organizacji - Hoshin Kanri

Jednym z prowadzonych przez nas szkoleń jest warsztat dotyczący Budowania Strategii Celów (a konkretnie zarządzanie przez cele) dla organizacji, czyli system Hoshin Kanri. Podczas zajęć kursanci zapoznają się z następującymi zagadnieniami procesu zarządzania przez cele: prawidłowe budowanie celów, kaskadowanie celów, eskalacja problemów związanych z realizacją celów, Daily meeting oraz inne procesy Lean Management.

Szkolenie zgodnie z Hoshin Kanri organizowane jest, by uczestnicy zrozumieli jak ważną rolę w tworzeniu celów strategicznych i operacyjnych, a co za tym idzie zarządzanie przez cele, odgrywa wizja i misja oraz fakt, że wszystkie procesy w danej organizacji, oraz planowanie kolejnych posunięć biznesowych, muszą być spójne z założeniami wynikającymi z celów, jakie zostały wyznaczone.

Spotkania prowadzone są przez specjalistów, którzy dzielą się z uczestnikami praktycznymi aspektami Lean Management. Mają oni doświadczenie w budowaniu strategii dla wielu organizacji. Doskonale wiedzę, jak istotne jest zarządzanie przez cele czy zarządzanie procesami. W trakcie szkoleń poruszane są również zagadnienia związane z tak ważną umiejętnością jak efektywne zarządzanie projektami.

Spotkania prowadzone są przez specjalistów, którzy dzielą się z uczestnikami praktycznymi aspektami Lean Management. Mają oni doświadczenie w budowaniu strategii dla wielu organizacji. Doskonale wiedzą, jak istotne jest zarządzanie przez cele czy zarządzanie procesami.

W ciągu dwóch dni roboczych, gdy prowadzone są zajęcia warsztatowe, przeprowadzane są dyskusje oraz omawiane case studies, uczestnicy nabywają umiejętność kaskadyzacji celów na bazie X matrix. Uczą się, w jaki sposób zarządzanie procesami ma realny wpływ na wyniki osiągane przez daną organizację.

Konstrukcja szkolenia zakłada udział uczestników w rozmaitych ćwiczeniach, wykonywanych zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. Prowadzone są także dyskusje na temat prawidłowego budowania misji przedsiębiorstwa, definiowania realnych celów zgodnie z metodą SMART, definiowania celów strategicznych, operacyjnych, kaskadowania ich do niższych poziomów zarządzania organizacją.

Zarządzanie przez cele czy zarządzanie projektami to kluczowe działania, które powinny być niezmiennie ulepszane w każdej dobrze rozwijającej się firmie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie umiejętnie budować misję i wizję firmy na podstawie określonych zasad. Na podstawie zbudowanej misji będą potrafić definiować cele strategiczne I rozumieć, jak cele strategiczne przełożyć na operacyjne na podstawie narzędzia X Matrix. Poznają też jak budować wskaźniki I jakie korzyści daje organizacji Visiual Management. Uczestnicy zrozumieją jak ważne jest aby każdy dział w organizacji miał określone oczekiwania (cele do dowiezienia) i wskaźniki – po czym poznasz, że dany dział zrobił dobrą pracę? Zdobyta wiedza może być wykorzystana i wdrożona do codziennego funkcjonowania firmy, co przekłada się na wzrost jej konkurencyjności oraz zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych rezultatów.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.