facebook instagram linkedin

Optymalizacja Procesów

Odpowiednie zarządzanie procesami jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Im większe przedsiębiorstwo tym trudniej jest sterować procesami z uwagi na rozproszenie odpowiedzialności. Zarządzanie procesowe to rozwiązanie, które po właściwym wdrożeniu usprawni działanie wszystkich podzespołów. Nasza firma organizuje szkolenia, których celem jest przekazanie wiedzy na temat optymalizacji procesów i eliminacji marnotrawstwa.

Poznaj naszą ofertę Dowiedz się więcej

Optymalizacja Procesów
Mapowanie procesów
Procesowość, mapowanie i optymalizacja procesów
 • Rodzaje marnotrawstwa i strat w procesie
 • GEMBA WALK
 • Mapowanie procesów
 • MAKIGAMI, SIPOC, VSM, BPMN
 • Sposoby rozwiązywania problemów i doskonalenia procesów PDCA
Value Stream Mapping (VSM)
Mapowanie strumienia wartości
 • Value Steram Mapping
 • Wąskie gardła
 • Czas cyklu i czas taktu
 • Mapa stanu obecnego i przyszłego
 • Działania doskonalące
Modelowanie procesów biznesowych (BPMN 2.0)
Usprawnienie działania organizacji przy wykorzystaniu zaawansowanych technik modelowania procesów
 • Mapowanie procesów biznesowych
 • Techniki opisywania procesów
 • BPMN
 • Warp Paper
Kaizen Event
Optymalny sposób działania na obszarze
 • Mapa procesu (Swim Lane, SIPOC)
 • Balansowanie linii
 • Standaryzacja
 • Kamishibai
DMAIC
Zaawansowana metoda prowadzenia optymalizacji procesów oraz eliminacji problemów
 • Define, Measure, Analyse, Improve, Check
 • Identyfikacja problemu oraz celu (5W2H, SMART)
 • Mapowanie procesu (VSM, Swim Lane, SIPOC)
 • Statystyczna ocena procesu (Pareto, Histogram, SPC)
 • Planowanie działań doskonalących (PDCA)
Single-Minute Exchange of Die (SMED)
Optymalizacja przezbrojenia
 • Skrócenie czasu przezbrojeń
 • Balansowanie linii
 • 4 kroki SMED
 • Standaryzacja
 • Listy kontrolne
Optymalizacja Procesów

Szkolenia – Optymalizacja i zarządzanie procesami

Optymalizacja procesów to klucz do maksymalizacji zysków i zadowolenia klientów. Cała sztuka polega na dokładnym zaplanowaniu I realizowaniu działań bez zakłóceń, powtarzalnie, w określonym czasie i ilości, w odpowiedniej kolejności, z właściwymi standardami. Podstawową zasadą jest optymalizacja i procesowość, więc uzyskanie takiego efektu jest możliwe tylko przy dobrym rozumieniu – co dla nas jest procesem i jak optymalnie go poprowadzić w organizacji, kto, za co jest odpowiedzialny i jakie standardy powinny funkcjonować w miejscu pracy i przy procesie.

Szkolenia z zakresu optymalizacji procesów to gwarantowany sukces

W organizacjach coraz więcej zadań wykonują maszyny/automaty/roboty, ponieważ są dokładniejsze i łatwiej jest oszacować czas wykonania ich pracy, są bardziej przewidywalne. Mapowanie procesów to pierwszy krok do zaprowadzenia właściwej, optymalnej organizacji w firmie. Jest ono niezbędne, gdy mamy do czynienia z nowym procesem lub widzimy, że aktualne działania przysparzają problem jakościowe, czasowe, wdrożeniowe, dużo kosztują. Najlepiej mapowanie przedstawić graficznie, ponieważ wtedy wszystko jest przejrzyste i łatwo nanosić zmiany i udoskonalenia. Mapa procesów dotyczy realizacji działań przez większą ilość osób, więc tworzenie jej jest ciekawym zajęciem grupowym podczas szkolenia. Optymalizacja procesów wymaga także podzielenia się swoimi spostrzeżeniami przez każdego z zaangażowanych w proces pracowników. Każde stanowisko w firmie jest istotne i de facto tylko osoba, która wykonuje daną czynność może się obiektywnie wypowiedzieć, jakie istnieją zagrożenia i co może się nie udać. Zarządzanie procesami to ciągłe doskonalenie i ulepszanie poszczególnych elementów. Dążenie do eliminacji strat pozwala na coraz szybszą i efektywniejszą pracę. W dobie silnej konkurencji wygrają te firmy, które będą gotowe na zmiany i wprowadzanie nowinek technicznych oraz metod, jakie oferuje obecnie zarządzanie procesowe. Pozyskanie nowych klientów umożliwia rozwój oraz stabilną pozycję na rynku. Dlatego też procesy powinny być jasne i klarowne i przygotowane pod to czego oczekuje od nas Klient, a ewentualne błędy szybko niwelowane.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.