facebook instagram linkedin

TWI Instruowanie Pracowników - szkolenie

Wprowadzenie w metodologię TWI. Szkolenie dla poziomu Experta i Trenera TWI (I i II poziom Akademii)

 • Arkusz Podziału Pracy
 • Instruowanie pracowników
 • Matryca kwalifikacji
 • Zarządzanie kompetencjami

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie/ praca warsztatowa na Gemba

TWI Instruowanie Pracowników - szkolenie

TWI Instruowanie Pracowników - szkolenie

Wprowadzenie w metodologię TWI. Szkolenie dla poziomu Eksperta i Trenera TWI (I i II poziom Akademii)

Cele:

 • Zrozumienie roli lidera w XXI wieku
 • Zrozumienie i przećwiczenie budowy Arkusza Podziału Pracy - APP
 • Zrozumienie i przećwiczenie 4 Kroków Instruowania Pracowników

Program:

 • Rola lidera we współczesnych systemach zarządzania
 • Wyzwania przedsiębiorstw i liderów w XXI wieku
 • Wprowadzenie do TWI
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy jako fundamentu do instruowania
 • 4 Kroki instruowania pracowników
 • Praktyczne Ćwiczenia – budowa APP oraz instruktaż

Narzędzia:

 • APP (Arkusz Podziału Pracy)
 • Standaryzacja
 • 4 kroki instruowania pracowników

Efekty:

 • Znajomość zasad i reguł prowadzenia skutecznych instruktaży
 • Znajomość kluczowych czynników wdrożenia pracownika na stanowisko pracy
 • Znajomość zasad tworzenia standardów instruktażowych – APP (Arkusz Podziału Pracy)
 • Zrozumienie wyzwań i roli lidera w nowoczesnych systemach zarządzania w XXI wieku

Grupa docelowa:

 • Mistrzowie
 • Brygadziści
 • Team leaderzy
 • Zarządzający zespołami
 • Wybrani pracownicy do pełnienia funkcji Eksperta lub Trenera TWI

Organizacja:

 • Szkolenie prowadzone na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • 2 dni dla grupy do 6 osób
 • 3 dni dla grupy 7-12 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do Akademii
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. 531 606 222
  tel. 512 212 389

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.