facebook instagram linkedin

Value Stream Mapping (VSM)

Mapowanie strumienia wartości

 • Value Steram Mapping
 • Wąskie gardła
 • Czas cyklu i czas taktu
 • Mapa stanu obecnego i przyszłego
 • Działania doskonalące

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie

Value Stream Mapping (VSM)

Szkolenie Value Stream Mapping (VSM)

Mapowanie strumienia wartości

Cele:

 • Zrozumienie idei Mapowania Procesów
 • Przećwiczenie tworzenia mapy stanu obecnego
 • Przećwiczenie systemu zbierania danych do mapowania
 • Przećwiczenie tworzenia mapy stanu przyszłego
 • Nabycie umiejętności definiowania strat i wąskich gardeł w mapowanym procesie

Warunek wejściowy:

 • Ukończone szkolenie JIT Just In Time – optymalizacja przepływu. Praca standaryzowana

Program:

 • Idea procesowości i mapowania
 • VSM – Cele i reguły stosowania metody
 • Definiowanie danych oraz tworzenie mapy stanu obecnego
 • Definiowanie potencjału i wąskich gardłach w procesach
 • Kluczowe czynniki sukcesu w VSM
 • Definiowanie i projektowanie stanu przyszłego
 • Konsensus stanu przyszłego
 • Planowanie działań doskonalących

Efekty:

 • Zdefiniowana mapa stanu obecnego procesu
 • Wskazane wąskie gardła procesu
 • Zdefiniowana mapa stanu przyszłego procesu
 • Zdefiniowane działania doskonalące
 • Zdefiniowane kluczowe czynniki sukcesu dla doskonalenia procesu

Grupa docelowa:

 • Przedsiębiorcy, właściciele firm
 • Dyrektorzy firm
 • Kierownicy procesów 
 • Inżynierowie procesów
 • Specjaliści ds. lean/kaizen
 • Specjaliści ds. jakości
 • Wszyscy, którzy chcą poprawy procesów

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

 


 

Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping lub VSM) odnosi się do graficznego narzędzia, wspierającego optymalizację procesów produkcyjnych, jakie wykorzystywane jest w Lean Management. Szkolenia Value Stream Mapping z tego zakresu, jakie organizujemy, pozwalają na zrozumienie samej idei VSM, poznanie zasad, jakie obowiązują podczas analizy procesów oraz przećwiczenie wykorzystania tej metody.

W programie kursu, jakim jest szkolenie VSM, czyli Value Stream Mapping znajdują się kluczowe zagadnienia, jakie składają się na mapowanie strumienia wartości. Są to między innymi definiowanie danych, kluczowe czynniki sukcesu oraz wyszukiwanie wąskich gardeł. Agenda odnosząca się do kursu "mapowanie strumienia wartości", jakim jest szkolenie VSM obejmuje także inne procesy, których znajomość jest istotna do sprawnego i skutecznego wprowadzenia i stosowania mapowania w funkcjonowaniu organizacji.

Szkolenie VSM zaplanowane jest na dwa dni robocze, podczas których uczestnicy mają okazję brać udział w ciekawych zajęciach prowadzonych w innowacyjny sposób. Przygotowaliśmy dla nich pracę na procesach dla poćwiczenia umiejętności stosowania narzędzia VSM, symulacje, gry, ćwiczenia w grupach. Oczywiście są to tylko niektóre formy interaktywne, na jakie mogą liczyć osoby szkolone. Umiejętności pozyskiwane na szkoleniu pozwalają na odpowiednie obliczenie strat w trakcie procesu decyzyjnego dotyczący zarządzaną firmą. Ponadto kurs tego typu jest także przydatny przy czynnościach na co dzień.

Uczestnicy podczas szkolenia ćwiczą umiejętności definiowania strat, identyfikowania wąskich gardeł oraz uczą się tworzyć mapy procesów wg metody VSM. Dowiadują się, w jaki sposób Value Stream Mapping wpływa na zwiększenie wydajności procesów biznesowych, usprawnienie funkcjonowania firmy oraz zmniejszenie strat związanych z działalnością poszczególnych działów.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy są w stanie w prawidłowy sposób korzystać ze zdobytej wiedzy oraz przećwiczonych umiejętności. Potrafią zebrać, zinterpretować oraz przedstawić bieżące dane. Na ich podstawie mogą stworzyć mapę procesu stanu obecnego, przeanalizować wąskie gardła, straty, nieskuteczności, przeliczyć liczby, dane, fakty i przygotować mapę stanu docelowego. Dla osiągnięcia tego celu uczestnicy uczą się jak przygotować plan działań doskonalących i jak pracować, by wprowadzić go w życie. Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków. Są to specjaliści, którzy w sposób zrozumiały i przystępny przekazują najważniejsze informacje.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.