facebook instagram linkedin

Symulacja Lean Management

Planowanie i wdrażanie zmian w procesach. Laboratorium procesowe.

 • Identyfikacja marnotrawtsw
 • System 5S
 • Yamazumi
 • Standaryzacja
 • Wizualizacja
 • Karta pracy standaryzowanej

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie

Symulacja Lean Management

Symulacja Lean Management

Planowanie i wdrażanie zmian w procesach. Laboratorium procesowe.

Cele:

 • Praktyczne zrozumienie narzędzi Lean Management
 • Zrozumienie i przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach
 • Praktyczne przećwiczenie planowania i wdrażania zmian w procesach zgodnie z założeniami Lean Management

Program:

 • Gra symulacyjna – „Puchowy Świat” – 4 rundy wdrażania rozwiązań i udoskonaleń bazujących na narzędziach Lean Management
 • Praktyczne ćwiczenie
  • Marnotrawstwa w procesach (7MUDA)
  • Tact i Cycle Time
  • Yamazumi
  • Praca Standaryzowana
  • 5S
  • Standaryzacja w miejscu pracy
  • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania

Narzędzia:

 • 7 rodzajów marnotrawstwa
 • Czas cyklu i czas taktu
 • Yamazumi
 • 5S
 • Standaryzacja
 • Wizualizacja
 • Karta pracy standaryzowanej (SOP)

Efekty:

 • Znajomość typów marnotrawstwa i umiejętność rozpoznawania marnotrawstwa w praktyce
 • Znajomość zasad 5S i umiejętność działań w zakresie 5S
 • Umiejętność obliczania Tact i Cycle Time – wprowadzenie do mapowania procesów
 • Umiejętność balansowania procesu
 • Rozumienie procesu i sposobu jego optymalizacji

Grupa docelowa:

 • Przedsiębiorcy, właściciele firm
 • Dyrektorzy firm
 • Kierownicy procesów administracyjnych, IT, HR, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży i usług
 • Specjaliści procesów administracyjnych, IT, HR, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży i usług
 • Specjaliści ds. lean/kaizen
 • Wszyscy, którzy chcą poprawy procesów w biurach

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

 


 

Symulacja Lean Management to ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych procesach (Arkusze CT/TT, pomiary cyklu, wykres Yamazumi, analiza 7 Muda).

Szkolenie, którego tematem jest Lean Management w biurze i usługach (Lean Office), ma na celu przygotowanie pracowników do wdrożenia zasad prawidłowej organizacji pracy i sposobu zarządzania zadaniami do biur. Kurs ma charakter warsztatów, co pozwala na czynny udział wszystkich uczestników, daje możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu Lean w biurze. W ciągu dwóch dni roboczych prowadzone są ćwiczenia zespołowe, gry symulacyjne wykorzystujące zdobywaną wiedzę w praktyce.

Podczas zajęć uczestnicy poznają rodzaje marnotrawstwa w biurach i usługach, zaznajamiają się z narzędziami Lean w biurze, takimi jak standaryzacja, wizualizacja, mapowanie procesów, 5S. Przeprowadzane są także ćwiczenia pokazujące znaczenie wizualizacji jako wsparcia zarządzania. Dzięki nastawieniu szkolenia na praktyczne zajęcia z wykorzystaniem gier, analizy przypadków, case studies czy też materiałów multimedialnych przekazywana wiedza jest natychmiast utrwalana i odnoszona do konkretnych sytuacji z funkcjonowania danej organizacji.

W rezultacie odbytego szkolenia, jego uczestnicy są w stanie rozpoznać i eliminować marnotrawstwo. Zdobyta na kursie wiedza pozwala także na prawidłowe wykorzystanie narzędzi Lean takich jak 5S, balansowanie oraz optymalizacja procesów biznesowych.

Wdrożenie tych umiejętności w życie wpłynie na lepsze konkretne efekty biznesowe w zależności od obszaru, w którym zostaną zastosowane np. skrócenie czasu procesów archiwizacyjnych, sprzedażowych, kadrowych, fakturowania i wielu innych, zmniejszeniu kosztów funkcjonowania organizacji a ostatecznie na zadowolenie Klientów.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.