facebook instagram linkedin

Jakość w produkcji seryjnej

Jak zapewnić właściwy poziom jakości procesu i wyrobu?

 • Podstawy zarządzania jakością
 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Analiza ryzyka w procesie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Doskonalenie procesów

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / na Gemba

Jakość w produkcji seryjnej

Jakość w produkcji seryjnej

Jak zapewnić właściwy poziom jakości procesu i wyrobu

Cele:

 • Wprowadzenie do zarządzania jakością
 • Zrozumienie wpływu jakości na powstawanie marnotrawstw w procesie (MUDY)
 • Zapoznanie z podstawowymi narzędziami zarządzania jakością
 • Zrozumienie potrzeby zbierania i analizowania danych z procesu produkcji
 • Nauczenie prowadzenia analizy przyczyn powstawania problemów w procesach oraz nabycie umiejętności ich eliminacji
 • Przedstawienie sposobu oceny ryzyka dla procesu i produktu
 • Nauczenie tworzenia planu kontroli dla procesu produkcji
 • Zrozumienie wpływu narzędzi Lean na jakość procesu i produktu (standaryzacja, wizualizacja)

Program:

 • Podstawy zarządzania jakością
 • Identyfikacja strat i ich wpływ na jakość procesu i produktu
 • Wykorzystanie narzędzi jakości do zarządzania jakością w procesie
 • Analiza przyczyn źródłowych powstawania problemów w procesie
 • Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • Ocena potencjalnego ryzyka w procesie
 • Plany kontroli dla produkcji seryjnej - tworzenia oraz zarzadzanie
 • Wykorzystanie narzędzi Lean w zarządzaniu jakością - standaryzacja i wizualizacja

Narzędzia:

 • Identyfikacja marnotrawstw w procesie
 • Podstawowe narzędzia do zarządzania jakością w procesie
  • Diagram procesu
  • Arkusz kontrolny oraz arkusz zbierania danych
  • Histogram
  • Wykres Pareto
  • Diagram korelacji
  • Karty kontrolne
  • Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy)
 • Cykl Deminga (PDCA)
 • Ocena ryzyka w procesie
 • Plan kontroli
 • Standaryzacja

Efekty:

 • Umiejętność budowania schematu przebiegu procesu
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych z procesu
 • Umiejętność analizy przyczyn źródłowych dla odchyleń w procesie
 • Umiejętność planowania działań korygujących i zapobiegawczych
 • Umiejętność prowadzenia oceny powstawania potencjalnego ryzyka dla procesu i produktu
 • Umiejętność tworzenia oraz zarzadzania planami kontroli dla produkcji seryjnej
 • Umiejętność zastosowania narzędzi Lean w procesie zarzadzania jakością

Grupa docelowa:

 • Pracownicy działów związanych z zarządzaniem i nadzorem nad procesami
 • Specjaliści/inżynierowie ds. jakości
 • Specjaliści ds. Lean
 • Kierownicy działów optymalizacji procesów/Lean/Kaizen
 • Inżynierowie procesu/technolodzy
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem oraz rozwiązywaniem problemów

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.