facebook instagram linkedin

TWI Instruktarze Pracownicze

Czyli jak prowadzić efektywne stanowiskowe instruktaże pracownicze?

 • Arkusz Podziału Pracy
 • Instruowanie pracowników
 • Matryca kwalifikacji
 • Zarządzanie kompetencjami

Czas trwania: 2 dni/ 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie / wyjścia na Gemba

TWI Instruktarze Pracownicze

TWI - instruktaże pracownicze

Czyli jak prowadzić efektywne stanowiskowe instruktaże pracownicze?

Cele:

 • Zrozumienie roli lidera XXI wieku
 • Przygotowanie do prowadzenia efektywnych instruktaży stanowiskowych
 • Przygotowanie do budowania oraz zarządzania kompetencjami w organizacji
 • Przećwiczenie budowy arkusza podziału pracy (APP)
 • Przygotowanie do skutecznego wdrożenia pracownika (onboarding)
 • Nauczenie wizualnych standardów inspekcji, czyszczenia i konserwacji maszyn
 • Nabycie umiejętności stosowania Czterech Kroków Instruowania Pracowników

Program:

 • Przedstawienie roli lidera we współczesnych systemach zarządzania
 • Omówienie wyzwań przedsiębiorców i liderów XXI wieku
 • Wprowadzenie do TWI historia i podstawowe informacje
 • Film - wprowadzenie do metody TWI Wyjaśnienie idei TWI na przykładzie
 • Rola komunikacji w procesie szkolenia dorosłych
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy jako fundament instruowania
 • Ćwiczenia na bazie przedstawionych przykładów (gry symulacyjne)
 • Cztery kroki instruowania pracowników
 • Przygotowanie matrycy kompetencji
 • Realizacja instruktaży wg wskazań w matrycy kompetencji
 • Przeprowadzenie instruktażu wzorcowego
 • Opracowanie Arkuszy Podziału Pracy wg poznanej metodologii pracy
 • Trening prowadzenia instruktaży pracowniczych na bazie opracowanych Arkuszy Podziału Pracy
 • Potwierdzenie kompetencji i uzyskanie właściwego statusu w matrycy kompetencji
 • Efekty jakie można uzyskać dzięki TWI przykłady praktyczne z innych projektów

Narzędzia:

 • Arkusz Podziału Pracy (APP)
 • Instruktaż w 4 krokach
 • Matryca kompetencji procesowych

Efekty:

 • Znajomość kluczowych zasad wdrażania pracowników (onboarding)
 • Znajomość zasad i reguł prowadzenia skutecznych instruktaży
 • Znajomość zasad tworzenia standardów instruktażowych APP (Arkusz Podziału Pracy)
 • Znajomość kluczowych czynników wdrożenia pracownika na stanowisko pracy
 • Zrozumienie lidera w nowoczesnych systemach zarządzania w XXI wieku

Grupa docelowa:

 • Mistrzowie
 • Brygadziści
 • Team leaderzy zarządzający zespołami
 • Pełnomocnicy zintegrowanych systemów zarządzania jakością
 • Dyrektorzy
 • Managerowie
 • Kierownicy w branży produkcyjnej
 • Kierownicy działów optymalizacji procesów/lean/kaizen
 • Specjaliści ds. lean
 • Specjaliści ds. jakości
 • Inżynierowie jakości procesu

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. +48 780 549 757

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.