facebook instagram linkedin

Akademia TPM

TPM czyli Total Productive Maintenance jest metodą efektywnego zarządzania parkiem maszynowym, której celem jest zapewnienie maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń z wykorzystaniem potencjału, zaangażowania i współpracy Operatorów maszyn i Utrzymania Ruchu.

Wdrażanie TPM może być realizowane w formie Akademii TPM, która łączy umiejętności i wdrożenie. Można zwiększać efektywność parku maszynowego a tym samym produkcji, budować efektywne standardy, wdrażać je na obszarach i budować kompetencje zespołu do ciągłego doskonalenia.

Poznaj naszą ofertę Dowiedz się więcej

Akademia TPM
Total Productive Maintenance
Szkolenie
 • TPM - cele, założenia, korzyści
 • Klasyfikacja 16 strat w TPM
 • OEE - zapoznanie ze wskaźnikiem i sposobem jego obliczania
 • Kobetsu Kaizen - podstawa rozwiązywania problemów
Autonomus Maintenance - Krok 1
Warsztaty - Praca na obszarze pilotażowym
 • Gruntowne wyczyszczenie maszyny
 • Wykrywanie i usuwanie usterek
 • Przećwiczenie sposobu wdrażania 1 kroku Autonomous Maintenance na maszynie pilotowej
 • Przygotowanie zespołu do samodzielnego wdrażania AM krok 1 w ramach zadań wdrożeniowych
Autonomus Maintenance - Krok 2
Warsztaty - Praca na obszarze pilotażowym
 • Eliminacja źródeł zabrudzeń i miejsc trudno dostępnych
 • Przećwiczenie sposobu wdrażania 2 kroku Autonomous Maintenance na maszynie pilotowej
 • Przygotowanie zespołu do samodzielnego wdrażania AM krok 2 w ramach zadań wdrożeniowych
 • Skrócenie czasu na czyszczenie maszyny poprzez wykrycie i eliminację źródeł zabrudzeń
Autonomus Maintenance - Krok 3
Warsztaty - Praca na obszarze pilotażowym
 • Wypracowanie standardów czyszczenia, smarowania i konserwacji
 • Zwiększenie zaangażowania operatorów w utrzymanie maszyny w jak najlepszym stanie
 • Przećwiczenie sposobu wdrażania 3 kroku Autonomous Maintenance na maszynie pilotowej
 • Przygotowanie zespołu do samodzielnego wdrażania AM krok 3 w ramach zadań wdrożeniowych
Akademia TPM - Konsultacje
Wdrażanie poznanych narzędzi, ćwiczenie umiejętności trenowanych na warsztatach i szkoleniach poprzez realizację projektów wdrożeniowych
 • Umiejętność identyfikacji marnotrawsta
 • Umiejętność tworzenia mapy usterek oraz mapy miejsc trudno dostępnych
 • Umiejętność harmonogramowania przeglądów
 • Wykorzystanie Kobetsu Kaizen przy rozwiązywaniu problemów
Akademia TPM - Certyfikacja
Przedstawienie efektów ze zrealizowanych projektów wdrożeniowych oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu Akademii TPM
 • Przygotowanie raportów A3 z efektami z projektów 
 • Zaprezentowanie i omówienie projektów 
 • Sprawdzenie wiedzy i umiejętności
 • Świętowanie sukcesów
 • Uroczysta Gala Certyfikacyjna
Akademia TPM
Cele ogólne Akademii:
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej TPM przez pracowników UR i produkcji
 • Zmiana świadomości i podejścia pracowników produkcji do zarządzania parkiem maszynowym
 • Zbudowanie właścicielskiego podejścia pracowników produkcji do swoich obszarów pozwalających na prowadzenie projektów doskonalących
 • Wypracowanie standardów pracy w ramach pracowników UR wspierających wdrożenie Autonomous Maintenace na obszarach pilotażowych
 • Wyćwiczenie umiejętności posługiwania się określonymi narzędziami dla wsparcia efektywności pracy
 • Poprawa atmosfery pracy poprzez ujednolicenie procesów, standaryzację, wizualizację
Wybrane efekty Akademii:
 • Wdrożenie Autonomicznego Utrzymania Ruchu na określonej ilości maszyn pilotowych
 • Wypracowanie wzorów i standardów przeglądów operatorskich dla maszyn objętych wdrożeniem
 • Opracowana karta zgłaszania usterek
 • Realizacja określonej liczby zadań wdrożeniowych
 • Usunięcie określonej ilości usterek na maszynach
 • Stworzenie i wdrożenie określonej ilości standardów wizualnych
 • Przeszkolenie określonej liczby pracowników
Grupa docelowa Akademii:
 • Pracownicy utrzymania ruchu, stanowiska specjalistyczne
 • Operatorzy maszyn
 • Liderzy / brygadziści / mistrzowie produkcji
 • Kierownictwo wydziałów produkcyjnych i utrzymania ruchu
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.