facebook instagram linkedin

Production Part Approval Process (PPAP)

Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej

 • Kwalifikacja procesu i produktu
 • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu
 • Specyficzne wymagania klienta
 • Zatwierdzenie wyrobu do produkcji seryjnej

Czas trwania: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce: W firmie

Production Part Approval Process (PPAP)

Production Part Approval Process (PPAP)

Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej

Cele:

 • Zrozumienie kwalifikacji procesu i produktu
 • Zrozumienie procesu identyfikacji i identyfikowalności wyrobu (identification & traceability)
 • Zdefiniowanie wymagań klienta co do wytwarzania i pakowania produktu
 • Zapoznanie ze sposobem tworzenia FMEA dla procesu (PFMEA)
 • Zapoznanie ze sposobem tworzenia planów kontroli (CP)
 • Określenie wymagań dla dostawców niższego rzędu (PPAP dostawcy)
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klienta (operacyjne, pomiarowe, technologiczne)
 • Nauczenie metod statystycznej analizy i kontroli procesu
 • Zrozumienie poziomów zatwierdzenia wyrobów do produkcji seryjnej
 • Zapoznanie z dokumentacją potrzebną do uzyskania zatwierdzenia do produkcji seryjnej przez klienta

Program:

 • Etapy kwalifikacji
 • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu w procesie
 • Wymagania co do pakowania i przenoszenia wyrobów – handling manual
 • Process FMEA – analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad w procesie
 • Plan kontroli - określenie metod, narzędzi oraz procedury postępowania na potrzeby kontroli procesu i produktu
 • Przełożenie wymagań klienta na dostawców (PPAP dostawcy)
 • Specyficzne standardy klienta dla naszej organizacji (technologia, operacja oraz pomiary)
 • Statystyczna analiza i kontrola procesu (SPC)
 • Ocena zdolności procesu na podstawie danych statystycznych
 • Przygotowanie dokumentów potwierdzających zdolność do rozpoczęcia produkcji seryjnej
 • 5 poziomów zatwierdzenia wyrobu do produkcji seryjnej
 • Proces przygotowania i przedłożenia dokumentacji do klienta (PSW)

Narzędzia:

 • PPAP Submission Pack
 • Diagram przebiegu procesu (PFD)
 • DFMEA oraz PFMEA
 • Plan kontroli (CP)
 • Statystyczna analiza i kontrola procesu (SPC)
 • Ocena zdolności systemów pomiarowych (MSA)
 • Raport z pomiaru części (Initial Sample Inspection Report)
 • Raport z oceny wizualnej wyrobu (Appearance Approval Inspection)
 • Lista kwalifikowanych laboratoriów
 • Lista środków kontrolno-pomiarowych
 • Part Submission Warranty (PSW)

Efekty:

 • Zdolność do przeprowadzenia kwalifikacji procesu i produktu
 • Zrozumienie wagi identyfikacji i identyfikowalności wyrobu w procesie
 • Umiejętność przełożenia wymagań klienta co do produkcji i pakowania wyrobu
 • Umiejętność przewidywania wpływu procesu wytwarzania i pakowania na jakość wyrobu
 • Umiejętność tworzenia FMEA dla procesu
 • Zdolność budowania planu kontroli dla procesu wytwarzania i pakowania wyrobu
 • Umiejętność przełożenia specyficznych wymagań klienta na proces produkcyjny
 • Umiejętność przełożenia specyficznych wymagań klienta na dostawców przedsiębiorstwa
 • Umiejętność odczytywania oraz dopasowania się do specyficznych wymagań klienta
 • Umiejętność statystycznego zarządzania jakością w procesie – odczytywanie odchyleń
 • Zdolność do przygotowania i złożenia dokumentacji dla klienta

Grupa docelowa:

 • Kierownicy projektów
 • Pracownicy działów związanych z zarządzaniem i nadzorem nad procesami
 • Specjaliści/inżynierowie ds. jakości
 • Inżynierowie procesu/technolodzy

Organizacja:

 • Zapraszamy do udziału w 2 dniowym szkoleniu na terenie firmy Klienta
 • Szkolenie realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia
 • W przypadku dodatkowych pytań, bądź trudności w wyborze szkolenia, prosimy o kontakt:

  e-mail: biuroprojektow@lmcg.com.pl
  tel. 531 606 222
  tel. 512 212 389

Zapraszamy do udziału.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.