LMCG Instagram

TPM. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu AM

Cele:

 • Zrozumienie roli UR i produkcji w zakresie obsługi i utrzymania maszyn
 • Zapoznanie z 7 krokami AM
 • Przećwiczenie kroków 1-3 w zakresie AM
 • Zaplanowanie strategii wdrożenia AM w przedsiębiorstwie
 • Zapoznanie z audytem TPM/AM

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • AM jako filar TPM – relacje
 • Przegląd 7 kroków AM
 • Wprowadzenie do podejścia (pojęcia) – Autonomous Management – Autonomiczne Zarządzanie
 • Ćwiczenie wdrożenia kroków 1-3
 • Planowanie wdrożenia AM w organizacji
 • Skuteczny audyt kroków AM

Efekty:

 • Umiejętność planowania wdrożenia AM w organizacji
 • Umiejętność tworzenia i nadzorowania standardów TPM_AM
 • Umiejętność diagnozowania statusu wdrożenia i potencjału AM w organizacji

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^