LMCG Instagram

Mapowanie strumienia wartości

Cele:

 • Zrozumienie idei Mapowania Procesów
 • Przećwiczenie tworzenia mapy stanu obecnego
 • Przećwiczenie systemu zbierania danych do mapowania
 • Przećwiczenie tworzenia mapy stanu przyszłego
 • Nabycie umiejętności definiowania strat i wąskich gardeł w mapowanym procesie

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie

Warunek wejściowy:

Ukończone szkolenie JIT Just In Time – optymalizacja przepływu. Praca standaryzowana.


Program:

 • Idea procesowości i mapowania
 • VSM – Cele i reguły stosowania metody
 • Definiowanie danych oraz tworzenie mapy stanu obecnego
 • Definiowanie potencjału i wąskich gardłach w procesach
 • Kluczowe czynniki sukcesu w VSM
 • Definiowanie i projektowanie stanu przyszłego
 • Konsensu stanu przyszłego
 • Planowanie działań doskonalącycho

Efekty:

 • Zdefiniowania mapa stanu obecnego procesu
 • Wskazane wąskie gardła procesu
 • Zdefiniowana mapa stanu przyszłego procesu
 • Zdefiniowane działania doskonalące
 • Zdefiniowane kluczowe czynniki sukcesu dla doskonalenia procesun

Metodologia:

 • Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych procesach (Metody zbierania danych, projektowanie przepływu)

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^