LMCG Instagram

Lean Exchange Club - 14 Grudnia 2018

SHOP FLOOR
MANAGEMENT

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA; OSTROWSKIEGO 22; WROCŁAW
14 GRUDNIA 2018; GODZ. 10:00 - 15:00

 

Spotkanie dotyczy:

 • Zrozumienia idei Gemba w procesie zarządzania
 • Zrozumienia wagi codziennego zarządzania procesem poprzez wskaźniki
 • Zrozumienia roli standaryzacji pracy managerskiej w zarządzaniu
 • Zrozumienia wagi zarządzania wizualnego
 • Zdefiniowania warunków skutecznych spotkań zespołowych
 • Efektywnej kaskadyzacji spotkań w organizacji
 • Rutyn managerskich – ważnych w realizacji strategii organizacji

SHOP FLOOR MANAGEMENT

Shop Floor Management jest metodą weryfikowania wyników produkcyjnych z zaangażowaniem wszystkich jednostek bezpośrednio lub pośrednio związanych z osiągnięciem wyniku. Według założen Kiyoshi Suzaki , SFM powinien skupiać się na tematach realnych:
Gemba (Realne miejsce) − Preferowane miejsce SFM to hala produkcyjna, gdzie powstają omawiane produkty.
Gembutsu (Realne informacje) − Prawdziwe informacje na temat wszystkich występujących problemów.
Genjitsu (Fakty) − Informacje powinny być oparte na faktach, a nie na subiektywnej ocenie.

Dla kogo organizowany jest Lean Exchange Club?

 • Lean / kaizen / Six Sigma / CI liderzy, koordynatorzy,
  managerowie potrzebujący inspiracji i odpowiedzi na
  nurtujące ich pytania
 • Managerowie / Kierownicy / Właściciele organizacji,
  którym bliski jest temat ciągłego doskonalenia organizacji
  i ludzi w nich pracujących
 • Procesowcy / Jakościowcy / HRowcy, dla których
  rozwój ludzi i procesów jest bardzo ważny
 • Praktycy Ciągłego Doskonalenia, którzy potrzebują
  wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe usprawnienia
  w organizacji.

Warunki uczestnictwa:

Udział w jednym spotkaniu LEC jest płatny i wynosi 120 zł brutto/osobę. Dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach i Klientów LMCG – udział bezpłatny (2 osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby to 120 zł brutto). Spotykamy się 14 grudnia 2018 we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Handlowej przy ulicy Ostrowskiego 22 w auli, w godzinach 10:00 – 15:00.

Regulamin uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie mailem skanu zgłoszenia z podpisem i pieczątką oraz dokonanie płatności przelewem zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu.
 2. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty zostanie przesłane e-mailem potwierdzenie uczestnictwa, które uprawnia do udziału w LEC. Jednocześnie zostanie przesłana faktura VAT.
 3. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora LEC. Dane kontaktowe zostaną przekazane do jednokrotnego użycia przez Partnerów LEC.
 4. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Wszystkie pozycje programu LEC zostały potwierdzone. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w LEC do 7 grudnia 2018, do końca dnia, Organizatorzy nie pobiorą opłaty manipulacyjnej.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 7 grudnia 2018, Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.
 8. Jest możliwość przekazania udziału w LEC osobom trzecim, w przypadku braku możliwości udziału osoby zgłoszonej w LEC.
 9. Dwóch Klientów DP oraz LMCG uczestniczą w LEC w ramach podpisanych umów.
 10. Dla zwiększenia zakresu działania LEC, możliwy jest udział nie więcej niż 3 osób z jednej firmy.
 11. W przypadku gdyby LEC nie odbyło się z winy Organizatorów Zgłaszającym zostanie zwrócona pełna kwota.a.

LMCG to firma szkoleniowo-doradcza. Działamy w obszarach takich jak: Lean, Kaizen, Jakość oraz rozwój kompetencji menedżerskich. Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe. Lean Management Consulting Group funkcjonuje na bazie doświadczeń wielu konsultantów – pasjonatów w swoim fachu, którzy wiedzą, jak uzyskać efekt z układania. Naszym partnerem strategicznym jest Lean Service Institute Niemcy. Naszym celem jest utworzenie pełnego spektrum możliwości rozwoju kadry, dlatego organizujemy m.in. Lean Exchange Club, Międzynarodowe Forum Lean Management, realizujemy studia podyplomowe „Lean Management” i „Zaawansowane Metody Zarządzania Jakością” oraz umożliwiamy wizyty referencyjne. Wszystko to po to, aby wspierać doskonalenie procesów i rozwój ludzi.

Dolnośląscy Pracodawcy to związek pracodawców, zrzeszający blisko 160 firm działających w regionie. Stanowi jedną z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku. Celem jej działalności jest ochrona praw pracodawców oraz zwiększenie ich roli i znaczenia w życiu publicznym, a także w kształtowaniu prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju. Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców, członkowie indywidualni, pracodawcy posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy. Łącznie w Konfederacji Lewiatan zrzeszonych jest ponad 4100 firm, tworzących łącznie 1 050 000 miejsc pracy.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. W ofercie instytucji znajdują się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane MBA współtworzone z partnerami biznesowymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, powstał rozwojowy i przyszłościowy program nauczania studentów, będących filarem naszej instytucji. Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące aż 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę prowadzących. Ta metoda kształcenia uczy umiejętności niezbędnych w biznesie takich jak: praca w zespole, przedsiębiorczość, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, negocjacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysem, języki obce. Misją Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu jest kształcenie dla pracy, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.

^