LMCG Instagram

Akademia TWI
(Training Within Industry):

Lean Manager Lean Coach Lean Leader

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Training Within Industry (TWI) - metoda doskonalenia organizacji, pozwalająca na skuteczne i efektywne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, począwszy od etapu zatrudnienia pracownika, poprzez efektywną realizację usług, skończywszy na budowaniu relacji w zespole.
To kompleksowa metoda praktycznego treningu w miejscu pracy, której geneza sięga lat 40-tych XX wieku. Metoda opracowana na potrzeby podniesienia efektywności procesów realizacji usług. Metoda składa się z trzech filarów obejmujących swoim zakresem narzędzia i techniki zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie:
1. TWI – IP (Instruowanie Pracowników) – jak skutecznie i efektywnie wdrożyć pracowników do pracy
2. TWI – MDP (Metody Doskonalenia Pracy) – jak skutecznie podnieść efektywność procesów poprzez eliminację strat
3. TWI – RP (Relacje Pracownicze i Przywództwo) – jak skutecznie przewidywać, oceniać i radzić sobie z problemami w zarzadzaniu zespołem
TWI jest fundamentem doskonalenia liderów i procesów w takich przedsiębiorstwach jak Toyota, Whirlpool, Lufthansa i wielu innych. Nasz pomysł realizacji Akademii TWI opiera się o certyfikację na Trenera TWI IP (Instruktaże Stanowiskowe). Chcemy być pewni, że uczestnicy Akademii przyswoją wiedzę, nauczą się prowadzić efektywne Instruktaże Stanowiskowe w oparciu o metodę TWI. Dzięki TWI studenci zmieniają swoje przyzwyczajenia, nabywają kompetencje trenerskie, dzięki czemu szkolą kolejne grupy z właściwego prowadzenia instruktaży, metod pracy i podejścia do pracowników, tak by wiedza na ten temat rozprzestrzeniała się w organizacji za pośrednictwem grupy Trenerów TWI. Naszym zadaniem jest przygotować tę grupę do samodzielnego działania w swoich firmach. 

TWI Instruowanie Pracowników

TWI Doskonalenie Metod Pracy

Relacje Pracownicze i Przywództwo

^