LMCG Instagram

Akademia Lean Management

Lean Manager Lean Coach Lean Leader

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Akademia Lean Management jest zaplanowana w ten sposób, aby wspierać działania operacyjne kadry managerskiej na różnych poziomach zarządzania. Akademia Lean Leadera pozwala efektywniej działać kadrze kierowniczej, eliminować marnotrawstwo z procesów, organizować efektywne miejsca pracy, skuteczniej rozwiązywać problemy i optymalizować procesy. Akademia Lean Coacha pomaga skuteczniej prowadzić instruktaże stanowiskowe, spotkania, szkolenia, komunikować się z pracownikami a przede wszystkim zarządzać wskaźnikami na wszystkich szczeblach w organizacji. Wstępując na ścieżkę Akademii Lean Managera uczestnicy poznają zasady kaskadyzacji celów, tworzenia budżetów, przygotowują się do wdrażania kultury Lean. 30% tematów Akademii, to tematy tzw. miękkie pozwalające uzyskać wiedze w obszarze zarządzania ludźmi w kulturze Lean. Każda ścieżka w ramach Akademii jest zakończona zadaniem wdrożeniowym lub projektem a następnie egzaminem. Uczestnicy otrzymują wytyczne do opracowania zadania wdrożeniowego/projektu i na tej podstawie przygotowują wdrożenie. Po zdaniu egzaminu zostają certyfikowani na Lean Leadera, Lean Coacha lub Lean Managera. Warunkiem wejścia na ścieżkę Lean Coacha jest zaliczenie zadania wdrożeniowego z poziomu Lean Leadera, aby uczestniczyć w ścieżce Lean Managera, konieczne jest zdanie egzaminu na poziomie Lean Coacha. Naszym zadaniem jest przygotować Lean leaderów, Lean Coachów i Lean Managerów do samodzielnego działania w swoich organizacjach, korzystając z wiedzy uzyskanej na warsztatach i umiejętności potwierdzonych realizacją zadań wdrożeniowych/projektów.

Lean Leader

Lean Coach

Lean Manager

^